คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • The Boss Vision
 • กฏหมายบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
 • Strategic Thinking And Scenario Planing
 • การวางตนและมารยาทของผู้นำองค์กร
 • ถอดรหัสเศรษฐกิจโลก
 • Power of Listening in Persuasion 
 • Modern Marketing 
 • Channel Engagement 
 • หลักการกลยุทธ์กางวางแผนภาษีอากร
 • Technology for business
 • Speed Leader
 • Tranformative business
 • Crisis Management
 • Wining Brand 
 • Tranformation HR
 • Art of Speech 
 • ศาตร์และศิลป์ของการเจรจา
 • Strategic  Design for Social Enterprise
 • Social Enterprise
 • Leadership for Great Reform
 • Mixology

ในยุคที่เศรษฐกิจโลกซับซ้อน แข่งขัน และก้าวไปอย่างฉับไว การก้าวให้ทันเพื่อที่จะจัดการได้อย่างเป็นเลิศ ในบทบาทผู้นำของโลกยุคนี้เพียงแค่รู้สึกตื่นตัวคงไม่พอ แต่การเรียนรู้ความเป็นผู้นำด้วยศาสตร์แลชั้นเชิงที่หลากหลาย คือความได้เปรียบ อีกทั้งยังต้องก้าวไปข้างหน้า เคียงคู่กับพันธมิตรธุรกิจจากหลากหลายสาขาอย่างเหนียวแน่น

The Boss : The Ultimate Leader คือ ก้าวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางของผู้นำแห่งยุค highly complex business environment ที่ผู้นำต้องมีบทบาท ผู้นำเบื้องหน้า และผู้ผลักดัน อยู่เบื้องหลัง ที่จะนำพาองค์กรธุรกิจ และสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

The Boss : The Ultimate Leader คือ หลักสูตรผู้นำเพื่อสร้างให้คุณเป็นนายที่สมบูรณ์แบบแห่งยุค และเป็นหลักสูตรเดียวที่สร้างผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง มาตลอด 30 ปี จนแข็งแกร่งเป็นสังคมผู้นำกว่า 4,000 คน เกิดเป็นเครือข่ายที่เกื้อหนุน ผนึกกำลังทางธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน
คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ เส้นทางสายผู้นำ กับหลักสูตร The Boss : The Ultimate Leader เพื่อสร้างขุมพลังความรู้เคียงคู่พันธมิตรที่แข็งแกร่ง
ลึกซึ้ง ในศาสตร์และชั้นเชิงของผู้นำ
แข็งแกร่ง ด้วยพันธมิตรธุรกิจ
ยั่งยืน เป็นสังคมของผู้นำตัวจริง มากกว่า 30 ปี

คุณเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วหรือยัง
การเตรียมพร้อมเสมอและมองไปข้างหน้าอันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของ ” ผู้บินสูง “
ยินดีตอนรับ สู่ “สังคมเดอะบอส”