COURSE

THE BOSS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

THE MANAGER
หลักสูตร THE MANAGER ผู้จัดการมืออาชีพ

หลักสูตร THE MANAGER ผู้จัดการมืออาชีพ “ต้องการสำหรับผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จต้องการเสริมศักยภาพความเป็นนักบริหารให้สมบูรณ์” พัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงานและบริหาร 

THE SUPERVISOR
อัพเกรดคุณสู่หัวหน้างานชั้นเลิศ

อัพเกรดคุณสู่หัวหน้างานชั้นเลิศการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าในระดับต้นองค์กรมักจะแต่งตั้งจากคนที่เก่งงาน รับผิดชอบงานดีมีแววดี ในการนำพาลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปเป้าหมาย