COURSE

THE BOSS

คุณเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วหรือยัง
การเตรียมพร้อมเสมอและมองไปข้างหน้าอันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของ ” ผู้บินสูง “
ยินดีตอนรับ สู่ “สังคมเดอะบอส”

THE MANAGER
หลักสูตร THE MANAGER ผู้จัดการมืออาชีพ

หลักสูตร THE MANAGER ผู้จัดการมืออาชีพ “ต้องการสำหรับผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จต้องการเสริมศักยภาพความเป็นนักบริหารให้สมบูรณ์” พัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงานและบริหาร 

SMART SUPERVISOR
มู่งสู่เส้นทางการเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ

มู่งสู่หัวหน้างานชั้นเลิศการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าในระดับต้นองค์กรมักจะแต่งตั้งจากคนที่เก่งงาน รับผิดชอบงานดีมีแววดี ในการนำพาลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปเป้าหมาย