ภาพบรรยากาศ หลักสูตร SMART SUPERVISOR #62

📸ภาพบรรยากาศ หลักสูตร SMART SUPERVISOR #62

เมื่อวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2566 โดยอาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ ผู้ออกแบบหลักสูตรและอำนวยการเรียนรู้

บริหาร “ตน” บริหาร “คน” บริหาร “ความคิด” พัฒนา Mindset สู่บทบาทการเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ยุคใหม่ ที่พร้อมบริหารควบคุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

🙏สถาบันการบริหารเเละจิตวิทยา MPI ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เราเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้องค์กรของท่านเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 👏

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งสัมมนาได้ที่

สถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI

Tel : 09-1818-2288-90

Email : info@trainingmpi.com

Line : trainingmpi