ภาพบรรยากาศ หลักสูตร SMART SUPERVISOR #62

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร SMART SUPERVISOR #62 เมื่อวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2566 โดยอาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ ผู้ออกแบบหลักสูตรและอำนวยการเรียนรู้ บริหาร “ตน” บริหาร “คน” บริหาร “ความคิด” พัฒนา Mindset สู่บทบาทการเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ยุคใหม่ ที่พร้อมบริหารควบคุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันการบริหารเเละจิตวิทยา MPI ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เราเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้องค์กรของท่านเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งสัมมนาได้ที่ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI Tel : 09-1818-2288-90 Email : info@trainingmpi.com Line : trainingmpi

ภาพบรรยากาศหลักสูตรผู้จัดการมืออาชีพ The Manager รุ่นที่ 141

สถาบันการบริหารเเละจิตวิทยา MPI ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เราเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้องค์กรของท่านเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งสัมมนาได้ที่ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI Tel : 09-1818-2288-90 Email : info@trainingmpi.com Line : trainingmpi #TheManager#หลักสูตรผู้จัดการมืออาชีพ#TheManager141#TrainingMPI#MPI