Strategic Thinking and Execution

อัพเกรดคุณสู่หัวหน้างานชั้นเลิศการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าในระดับต้นองค์กรมักจะแต่งตั้งจากคนที่เก่งงาน รับผิดชอบงานดีมีแววดี ในการนำพาลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปเป้าหมาย

Smart Supervisor

อัพเกรดคุณสู่หัวหน้างานชั้นเลิศการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าในระดับต้นองค์กรมักจะแต่งตั้งจากคนที่เก่งงาน รับผิดชอบงานดีมีแววดี ในการนำพาลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปเป้าหมาย

The Manager

หลักสูตร THE MANAGER สำหรับ ผู้จัดการมืออาชีพ ที่ต้องการความสำเร็จ ต้องการเสริมศักยภาพความเป็นนักบริหารให้สมบูรณ์” พัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงานและบริหาร 

The Boss

ในยุคที่เศรษฐกิจโลกซับซ้อน แข่งขัน และก้าวไปอย่างฉับไว การก้าวให้ทันเพื่อที่จะจัดการได้อย่างเป็นเลิศ ในบทบาทผู้นำของโลกยุคนี้เพียงแค่รู้สึกตื่นตัวคงไม่พอ แต่การเรียนรู้ความเป็นผู้นำด้วยศาสตร์แลชั้นเชิงที่หลากหลาย คือความได้เปรียบ อีกทั้งยังต้องก้าวไปข้างหน้า เคียงคู่กับพันธมิตรธุรกิจจากหลากหลายสาขาอย่างเหนียวแน่น